MENU
22/04/2020 - 9:09 AMMei mei 227 Lượt xem
Quy trình lắp đặt hệ thống PCCC

Mạng lưới các hệ thống trong lắp đặt hệ thống PCCC

- Một hệ thống phòng cháy chữa cháy được lắp đặt phải được hiểu là sự cần thiết về an toàn cho công trình khi nguy cở cháy nổ xảy ra hơn là vì khuyến nghị của công ty bảo hiểm hay yêu cầu của cơ quan chữa cháy địa phương hoặc tiêu chuẩn của công ty.
- Để các hệ thống phòng cháy chữa cháy hoạt động như dự định, điều quan trọng là phải hiểu rằng phòng cháy chữa cháy tại một cơ sở không chỉ có một vài đầu phun nước, mà là một mạng lưới các hệ thống được thiết kế đồng bộ phải hoạt động đồng bộ để đạt được hiệu quả như mong muốn. Tuy nhiên, không giống như hầu hết các hệ thống thiết kế khác, các hệ thống phòng cháy chữa cháy được lắp đặt không thể được kiểm tra trong các điều kiện thực tế để đánh giá liệu chúng có "hoạt động" hay không.
- Vì lý do này, các đặc điểm kỹ thuật, thiết kế, lắp đặt và thử nghiệm các hệ thống phòng cháy chữa cháy cần tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy được chấp nhận trong ngành. Như với bất kỳ dự án kỹ thuật nào, chủ sở hữu nên có được hệ thống tốt nhất có sẵn với chi phí hợp lý. Bài viết này đề cập đến các bước liên quan để đạt được kết quả sau này và tránh những sai lầm thường xảy ra. Bài viết này nhấn mạnh các hệ thống phun nước, phương pháp này giống hệt với các loại hệ thống phòng cháy chữa cháy khác.
 
 

Lắp đặt hệ thống PCCC

Nắm rõ thông số kỹ thuật khi lắp đặt hệ thống PCCC

- Một đặc điểm kỹ thuật mơ hồ sẽ dẫn đến một giá thầu mơ hồ và để lại nhiều chi tiết quan trọng theo quyết định của nhà thầu. Bên khởi tạo hệ thống mới phải đảm bảo tất cả các thông số thiết kế có sẵn trước khi nhận được giá thầu.
- Để chọn các thông số kỹ thuật phù hợp cho việc lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, phải biết thông tin về tòa nhà và mục đích sử dụng của tòa nhà. Đối với tòa nhà, thông tin này sẽ bao gồm loại công trình, số tầng, tổng diện tích, chiều cao, sự hiện diện của tầng hầm và những thứ tương tự. Tương tự, đối với việc chiếm dụng, phải có sự hiện diện của các khu vực lưu trữ và các mối nguy hiểm đặc biệt (phòng nồi hơi, các quy trình liên quan đến chất lỏng dễ cháy / dễ cháy).

Sử dụng thông tin chính xác khi lắp đặt hệ thống PCCC

- Dựa trên thông tin này, đại diện kỹ thuật của chủ sở hữu nên chuẩn bị các thông số kỹ thuật phòng cháy chữa cháy chi tiết, chẳng hạn như loại hệ thống (ví dụ: ướt, khô, preaction, deluge). Ngoài ra, mật độ thiết kế và nơi chúng áp dụng, các vật liệu sẽ được sử dụng, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, phiên bản năm của tiêu chuẩn sẽ được sử dụng.
- Một mức an toàn tối thiểu 10 psi hoặc 10 phần trăm phải được chỉ định để tránh khiến hệ thống không đủ khả năng vì sự suy giảm nguồn cung cấp nước. Hãy nhớ rằng các tiêu chuẩn cài đặt chỉ chứa các yêu cầu tối thiểu . Các hãng bảo hiểm tài sản thường có nhiều tiêu chuẩn bảo thủ hơn các quy tắc điển hình và quyền tài phán địa phương.
- Lý do cho sự khác biệt này là các quy tắc và yêu cầu về quyền tài phán chủ yếu dựa trên sự an toàn và đi ra của người sử dụng. Các hãng bảo hiểm tài sản chủ yếu quan tâm đến việc bảo vệ tòa nhà và nội dung. Văn bản thỏa thuận các thông số kỹ thuật của người vận chuyển sẽ ngăn chặn những điều bất ngờ, như mật độ cao hơn, khi thiết kế đã hoàn thành.
 

Lắp đặt hệ thống PCCC

Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy khi lắp đặt hệ thống PCCC

- Trong thực tế công nghiệp nói chung, nhà thầu phòng cháy chữa cháy chuẩn bị các bản vẽ thiết kế, sẽ được đệ trình để phê duyệt dựa trên các thông số kỹ thuật được đệ trình. Nhà thầu sử dụng hoặc giữ lại các kỹ thuật viên thiết kế thành thạo các bố trí hệ thống phòng cháy chữa cháy điển hình.
- Cũng như các hồ sơ dự thầu, đại diện kỹ thuật của chủ sở hữu nên xem xét kỹ lưỡng các bản vẽ và tính toán thiết kế về tính chính xác kỹ thuật và tuân thủ các thông số kỹ thuật. Chỉ sau khi đại diện của chủ sở hữu và nhà cung cấp bảo hiểm đã chấp nhận các bản vẽ và tính toán thì họ mới phải nộp cho cơ quan tài phán địa phương để phê duyệt.
- Sự chấp nhận này sẽ đảm bảo rằng những người có sự chấp thuận cuối cùng sẽ đặt dấu của họ lên bản vẽ lần cuối. Mặt khác, một thiết kế có thể được chấp thuận bởi sở cứu hỏa hoặc quan chức tòa nhà và sau đó bị chủ sở hữu và / hoặc công ty bảo hiểm từ chối, chỉ được gửi lại cho sở cứu hỏa hoặc quan chức tòa nhà.
- Hầu hết các nhà thầu không có khả năng phát triển một số thiết kế chuyên biệt, chẳng hạn như bảo vệ tuabin / máy phát, lưu trữ / xử lý chất lỏng dễ cháy và bể chứa LPG. Trong những trường hợp như vậy, một kỹ sư phòng cháy chữa cháy có kinh nghiệm nên được tư vấn cho việc chuẩn bị bản vẽ thiết kế. Sau đó, các nhà thầu nên được yêu cầu đấu thầu cài đặt dựa trên bản vẽ thiết kế đã được chuẩn bị.

Cài đặt hệ thống khi lắp đặt hệ thống PCCC

- Chỉ sau khi chấp nhận / phê duyệt đã được lấy bằng văn bản từ tất cả các cơ quan đánh giá thì việc cài đặt mới bắt đầu. Việc không làm như vậy có thể dẫn đến những thay đổi lớn sau khi hệ thống đã được cài đặt. Nhà thầu có thể sẽ chuyển các chi phí bổ sung đó cho chủ sở hữu. Thực hành an toàn phòng cháy chữa cháy nên được thực hiện trong quá trình lắp đặt, bao gồm vệ sinh tốt và giám sát đúng cách về cắt và hàn. Đại diện chủ sở hữu nên thực hiện kiểm tra tiến độ định kỳ để kiểm tra các vấn đề không phù hợp và thực hành công việc tốt.
 

Thi công lắp đặt hệ thống PCCC

Đánh giá chấp nhận khi lắp đặt hệ thống PCCC

- Đánh giá chấp nhận hệ thống phòng cháy chữa cháy được lắp đặt bao gồm cả xác minh thiết kế và lắp đặt cũng như thử nghiệm chấp nhận. Một "bước xuống" cuối cùng của việc cài đặt bởi một chuyên gia phòng cháy chữa cháy có kinh nghiệm đảm bảo rằng các hệ thống đã được cài đặt như thiết kế.
- Chuyên gia kiểm tra để đảm bảo rằng không có thay đổi trái phép hoặc không tuân thủ nào được thực hiện trong quá trình cài đặt và các thay đổi trường đó đã được thực hiện một cách thích hợp. Việc xác minh cuối cùng bao gồm tất cả các chi tiết, thiết bị và thiết bị và bao gồm các thử nghiệm chức năng của các thành phần và thử nghiệm tích hợp của hệ thống.
- Tuân thủ kỹ thuật quan trọng với các tiêu chuẩn và biện pháp bảo vệ đi vào một hệ thống phòng cháy chữa cháy.Lắp đặt hệ thống PCCCyêu cầu các biện pháp bảo vệ bổ sung vì thử nghiệm trong điều kiện hiệu suất thực tế là không khả thi.
Kiểm tra hệ thống sau khi lắp đặt hệ thống PCCC
- Mặc dù các hệ thống phòng cháy chữa cháy không thể được kiểm tra trong điều kiện vận hành thực tế, một số bước cần phải được hoàn thành trước khi một hệ thống có thể được coi là đáng tin cậy và sẵn sàng. Thử nghiệm chấp nhận đề cập đến các thử nghiệm không phá hủy có thể được thực hiện để đánh giá khả năng đáp ứng các tiêu chí hiệu suất đã thiết lập của hệ thống.
- Đối với các hệ thống dựa trên nước, điều này bao gồm các thử nghiệm xả nước và thủy tĩnh, kiểm tra toàn bộ các van kích hoạt và kiểm tra tất cả các báo động liên quan. Đối với cáchệ thống chữa cháybằng khí, điều này bao gồm một thử nghiệm vận hành (chuyến đi) hoàn chỉnh và giải phóng tác nhân cho các hệ thống chữa cháy bằng carbon dioxide và chất làm sạch.
- Đối với các hệ thống khí khác, nên thực hiện kiểm tra quạt cửa để đánh giá "độ kín" của không gian được bảo vệ. Các thử nghiệm hệ thống tích hợp đảm bảo rằng các hệ thống ngăn chặn, hệ thống phát hiện cháy, hệ thống báo cháy và bất kỳ hệ thống liên quan nào hoạt động đúng với nhau.
 
Một hệ thống phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác phòng cháy chữa cháy cần được chú trọng đầu tư ngay hôm nay. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới hoặc qua số Hotline: 0941.458.666 để được tư vấn chi tiết miễn phí, phục vụ tận tâm.
 
CÔNG TY TNHH MTV ANO VIỆT NAM
VPGD: Thanh Xá, Liên Hồng, Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Thanh Xá, Liên Hồng, Thành phố Hải Dương
Hotline: 0941 458 666 (Mr.Giáp)
 
Tin liên quan
Bài xem nhiều

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ
Bài viết mới nhất
LIÊN HỆ
Liên hệ
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
Công Ty TNHH MTV ANO
Thanh Xá - Liên Hồng - Thành Phố Hải Dương
HOTLINE: 0941458666
Email lienhe@ano.net.vn
Website https://ano.net.vn/
Mở cửa: Thứ 2 – Chủ nhật từ 08:30 – 20:00
Liên hệ tư vấn
Hotline

0941458666

Fanpage
Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH MTV ANO 2019. Thiết kế bởi: Hpsoft.vn

 Website đang chờ xin cấp phép bộ công thương

0941458666